DIDAR-hanke

Yhteystiedot:
Kirkkokatu 8 E 48
33100 Tampere

Projektipäällikkö
Marianne Rautiokoski
Puh. 045 141 1888
marianne.rautiokoski@naapuri.fi

Projektityöntekijä
Raman Hussain
Puh. 050 407 5445
raman.hussain@naapuri.fi

DIDAR- hanke on kehittämishanke, jonka tavoitteena on tuoda kunniakulttuuriin ja –väkivaltaan liittyviä ilmiöitä näkyväksi ja kehittää kunniaväkivaltaa ehkäiseviä toimintamalleja. 

Hankkeella on päätavoitteen lisäksi kolme osatavoitetta:

1)      kehittää työvälineitä kunniakulttuuriin liittyvien kysymysten kanssa työskentelyyn

2)      kehittää oppilaitos- ja opiskelijayhteistyötä

3)      kouluttaa toimijoita ymmärtämään ja tunnistamaan kunniakulttuuria ilmiönäDidar tarkoittaa kohtaamista. Hankkeessa kohdataan eri kulttuurien edustajia, pohditaan erilaisia haitallisia perinteitä ja haetaan työvälineitä niiden esiintymisen ennaltaehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi. Haitallisiin perinteisiin katsotaan kuuluvaksi myös nk. kunniakulttuuriin liittyvä väkivalta.

Kunniakulttuuri on uskonnosta riippumaton perinnäistapa, joka saattaa johtaa kunniaan liittyvään konfliktiin ja niin kutsuttuun kunniaväkivaltaan. Kunniakulttuuri juontaa juurensa tuhansia vuosia vanhasta perinteestä ja asenteista. Kunniakulttuuria esiintyy usein patriarkaalisissa kulttuureissa ja yhteiskunnissa, joissa miehen kunnia on sidottu naisen kunniaan ja siveyteen eli naisen kunniallisuuteen.

Kunniaväkivallalla tarkoitetaan perheen tai suvun piirissä tapahtuvaa kunnianormien puolustamiseen liittyvää väkivaltaa tai rajoittamista. Väkivalta voi olla luonteeltaan fyysistä ja/tai psyykkistä, ja sen syyksi saattaa riittää pelkkä epäilys kunniattomasta käyttäytymisestä. Kunniaväkivallan ilmenemismuodot vaihtelevat uhkailemisesta liikkumisen rajoittamiseen, pakkoavioliittoihin tai äärimmillään nk. kunniamurhaan.


DIDAR-hankkeen asiakkaita tai kohderyhmää ovat monikulttuurisessa perheessä ja ympäristössä elävät ihmiset ja heidän kanssaan työskentelevät toimijatahot.

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Tampereen kaupunki, TAMK, Tampereen yliopisto, Pirkanmaan poliisilaitos, tamperelaiset järjestöt, Kalliolan nuoret ry:n SOPU-hanke, Ihmisoikeusliiton Kitke!-hanke, Tukholman läänin Resurscentrum Origo ja Tukholman kaupungin Kris- och utredningscenter Kruton.

Hankkeen rahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. Hankkeelle on myönnetty rahoitus 31.12.2016 saakka. Hankkeessa työskentelevät projektipäällikkö ja projektityöntekijä sekä omakielisiä ryhmänvetäjiä.

www.didar-hanke.fi/